prima pagina | prezentare

Prezentare - FUNDATIA "SFANTUL NICOLAE - OCROTITORUL POLITISTILOR"


1. SCURT ISTORIC

SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI PERSONALULUI CONTRACTUAL a hotarat in cadrul Conferintei Nationale desfasurata la Brasov, in perioada 24-27 mai 2006 infiintarea FUNDATIEI "SFANTUL NICOLAE - OCROTITORUL POLITISTILOR" pentru a veni in sprijinul mebrilor sai, in conformitate cu prevedrile legisltiei noastre nationale, avandu-se in vedere si faptul ca sindicatele nu au ca scop imediat acordarea unor ajutoare materiale.

Dupa rezervarea disponibilitatii denumirii la Ministerul Justitiei, Fundatia a obtinut personalitate juridica prin hotararea judecatoreasca pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 la data de 21.02.2007, in dosarul nr. 948/300/2007.

Fundatia are ca unic fondator S.N.P.P.C., este organizata si functioneaza in temeiul prevedrilor O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, are un Statut propriu si Regulament intern de functionare, care sunt adoptate conform prevederilor legale in vigoare.

Conform prevederilor statutare,organele fundatiei sunt Consiliul Director si Comisia de cenzori. Membrii Consiliului Director sunt alesi de forurile de conducere ale fondatorului. Modul de organizare si functionare a Consiliului Director este reglementat de Regulamentul Intern de Functionare, aprobat prin Decizia nr. 7 din 28.10.2010.

Consiliul director este organul de conducere si administrare care asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei fiind format in prezent din:

Presedinte - Zlat Mihai - Vicepresedinte SNPPC;

   - Tiu Nicolae ( Presedinte al B.E.T. al SNPPC din I.P.J. Ilfov);

   - Cristescu Alexandru Gabriel (Presedintele B.E.T. al SNPPC din D.G.L.);

   - Petre Giovani (Presedintele B.E.T. al SNPPC din D.G.P.M.B.-Sector 6)

Controlul financiar intern este asigurat de Comisia de cenzori, care este desemnata de Consiliul Director, si este formata din:

   - Mandru Gheorghe - expert contabil;

   - Staicu Claudiu-Florin (trezorier general SNPPC);

   - Istrate Dumitru (presedinte B.T. al SNPPC din Sectorul 1 Bucuresti).

Patrimoniul initial al fundatiei a fost de 40.000 lei, fiind varsat, in intregime, in numerar, de catre fondator, la data costituirii fundatiei. Fondurile Fundatiei pot proveni din:

  a)cota procentuala din cotizatia membrilor de sindicat (15%) si ai membrilor fundatiei (5 lei), precum si dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in depozite bancare, in conditii legale;

  a) dividendele societatilor comerciale infiintate de Fundatie;

  b) venituri realizate din activitati economice directe;

  c) donatii, sponsorizari sau legate;

  d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

  e) alte venituri prevazute de lege.

Conform prevederilor statutare, Fundatia poate infiinta filiale pe langa birourile teritoriale precum si societati comerciale.

Pot deveni membri ai fundatiei toti angajatii structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala care achita o cotizatie lunara de 5 lei.

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE FUNDATIEI


Scopul Fundatiei, conform prevederilor art. 1.1 ale Actului Constitutiv al acesteia, este "asigurarea cadrului legal in vederea promovarii valorilor culturale si tehnico-stiintifice romanesti, principiilor de baza ale democratiei, intrajutorarii personalului Ministerului Administratiei si Internelor si angajatii structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala si a membrilor familiilor acestora, precum si a persoanelor (persoane vatamate si alte persoane cu exceptia autorului/autorilor care a/au savarsit infractiunea) care au suferit daune ca urmare a actiunii angajatilor din structurile de aparare, ordine publica si securitate nationala in exercitarea atributiunilor de serviciu, cu respectarea legii".

In indeplinirea scopului pentru care a fost infiintata fundatia, aceasta are urmatoarele obiective:

  a) intrajutorarea politistilor, personalului contractual din M.A.I. (membrii S.N.P.P.C. si F.S.N.P.P.C.) si angajatii structurilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala si a membrilor familiilor acestora (sot, sotie, copii si parinti), precum si a persoanelor (persoane vatamate si alte persoane cu exceptia autorului/autorilor care a/au savarsit infractiunea) care au suferit daune ca urmare a actiunii angajatilor din structurile de aparare, ordine publica si securitate nationala in exercitarea atributiunilor de serviciu, cu respectarea legii;

  b) derularea de proiecte si programe in vederea sprijinirii beneficiarilor activitatilor desfasurate prin fundatie;

  c) promovarea elementelor definitorii ale identitatii nationale romanesti in interiorul si in afara teritoriului national;

  d) identificarea si promovarea tinerelor talente in diverse domenii de activitate;

  e) acordarea de sprijin in promovarea programelor nationale si internationale de asistenta sociala in Romania, pentru persoane defavorizate (centre de copii, azile de batrani si alte persoane asistate social).

Avand in vedere obiectivele stabilite in statut, organizatia noastra desfasoara permanent activitati de binefacere, prin ajutorarea membrilor de sindicat si a membrilor de familie ai acestora.

De asemenea, fundatia poate identifica si promova tinere talente din diverse domenii de activitate, in acest sens mentionand spijinul acordat recent unei tinere multiple campioane la inot, atat la nivel national cat si european, ce se afla in derulare in prezent.

La nivel national, am continuat desfasurarea activitatilor de binefacere, avand protocoale de parteneriat cu diferite institutii publice, cum ar fi: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera - Biroul de Informare si Relatii Publice, si cu Asociatia Club 4x4 Romania si Asezamantul "Casa Sfantul Iosif", prin care sustinem intrajutorarea financiara si materiala a copiilor cu dizabilitati si promovarea persoanelor cu astfel de afectiuni si integrarea lor in societate; a familiilor cu dificultati financiare majore, cu multi copii in intretinere, din localitati izolate; a copiilor proveniti din familii dezorganizate care sunt crescuti si educati in asezaminte;

In prezent, fundatia pregateste documentatia necesara in vederea obtinerii stutului de utilitate publica.

Pentru indeplinirea caracterului social, in conformitate cu prevederile Normelor Metodologice, modificate, completate si aprobate la Conferinta Nationala din 23-26 mai 2013 si intrate in vigoare incepand cu data de 01.09.2013, fundatia poate sprijini si acorda membrilor sai ajutoare, astfel:

  a) ajutor pentru cheltuieli de inmormantare, al carui cuantum este in suma fixa de 1000 RON pentru membru de sindicat, 500 RON sot/sotie si copil si 250 RON pentru parinte;

  b) ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenita in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, al carui cuantum nu poate depasi 3000 de lei;

  c) ajutor pentru cazuri de imbolnavire grava, pentru care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu compenseaza tratamentul, al carui cuantum nu poate depasi 3000 de lei;

  d) ajutor pentru nastere copil, in cuantum de 200 de lei, pentru fiecare copil nascut;

  e) alte tipuri de ajutoare.

Ajutoarele prevazute la lit. a) si b) nu se acorda membrilor de sindicat - politisti - in cazul in care intra sub incidenta prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1083/2008 privind asigurarile de viata, bunuri si sanatate a politistilor.

Alte tipuri de ajutoare, ca urmare a unor calamitati naturale, dezastre sau alte evenimente neprevazute, de la lit. e) se pot acorda la propunerea Birourilor Teritoriale, cu aprobarea Biroului Executiv Central.

Ajutoarele prevazute nu se supun impozitarii, conform prevederilor Legii nr. 571/2003. Pana in prezent fundatia a acordat ajutoare a caror valoare totala se ridica la suma de 6.047.886 RON, la peste 15.000 de membri de sindicat si membrilor lor de familie, in urmatoarele cuantumuri: 62.800 RON in anul 2007; 557.350 RON in anul 2008; 849.634 RON in anul 2009; 1.142.516 RON in anul 2010; in anul 2011 - 1.162.776 RON; in anul 2012 - 1.190.650 RON; iar in anul 2013 - 1.082.160 RON.

Scopul constituirii fundatiei are un caracter social si umanitar. Prin asocierea in aceasta fundatie participati la programul nostru de intrajutorare a colegilor nostri, politisti si personal contractual, precum si a altor categorii sociale aflate in dificultate si de aceea dorim sa fiti alaturi de noi.


Nu uitati ca impreuna suntem puternici si putem invinge orice obstacol al vietii.